Czas nie czeka na nikogo. Wczoraj jest historią, jutro jest tajemnicą.
Dziś jest darem. (Może dlatego nazywa się po angielsku PRESENT?)

O czasie

Czas.

Wielka wartość i wielka tajemnica. Efektywność prawie zawsze wiąże się z czasem. Rozwój odbywa się w czasie.

Zanim zajmiemy się oszczędzaniem czasu, jego organizacją i różnymi technikami efektywności związanymi z czasem, zastanówmy się trochę filozoficznie nad tym fenomenem jakim jest czas.

Zakres tematu czasu jest bardzo szeroki. Zajmują się nim astronomowie od początków cywilizacji. Zajmują się nim fizycy zarówno od strony doświadczalnej i pomiarowej jak i próbując dociec natury czasu. Na dziś nauka stoi na stanowisku, że istnieje kwant czasu – najmniejsza jego “cząstka”.
Fizyka relatywistyczna wykazu
je względność czasu objawiającą się przy prędkościach przyświetlnych oraz jego związek z przestrzenią.

Pisarze fantastyki naukowej często dywagują o podróżach w czasie i związanych z nimi paradoksach. Inni pisarze przemijanie w czasie, jego dyktat lub kojący wpływ czynią kanwą swych powieści. Filozofowie, wespół z fizykami i ezoterykami rozważają naturę czasu, a nawet to, czy nie jest to tylko wytwór ludzkiego umysłu.
Jedna z teorii mówi, że wszystko “odbywa się” jednocześnie – wszystkie strony wielkiej hi
storii wszechświata są napisane i można po tych kartach “poruszać” się w obu kierunkach uzyskując wrażenie przesuwania się w czasie. Parapsychologia opisuje przypadki prekognicji, a historia podaje wiele przypadków przepowiedni, które się sprawdziły.
Fascy
nujące tematy, których prawdopodobnie nie zgłębimy do końca przy dzisiejszym stanie nauki i poziomie ludzkiej świadomości – jeśli w ogóle.

Jak cenny jest dla Ciebie czas?

By uświadomić sobie wartość ROKU - zapytaj studenta, który zawalił rok na uczelni

By uświadomić sobie wartość MIESIĄCA - zapytaj matkę, która urodziła o miesiąc za wcześnie

By uświadomić sobie wartość TYGODNIA - zapytaj redaktora tygodnika

By uświadomić sobie wartość GODZINY - zapytaj kochanków czekających niecierpliwie na spotkanie

By uświadomić sobie wartość MINUTY - zapytaj kogoś, kto właśnie spóźnił się na pociąg

By uświadomić sobie wartość SEKUNDY - zapytaj kogoś, kto właśnie uniknął śmiertelnego wypadku

By uświadomić sobie wartość MILISEKUNDY - zapytaj olimpijczyka, który zdobył w biegu srebrny medal.

Powyższe porównania pokazują względność czasu. Poczucie czasu jest subiektywne. Zobacz też felieton Paradoks czasu.

Subiektywnością czasu zajmują się psychologowie. Nie jestem psychologiem, więc nie będę podawał literatury naukowej, ale niektóre pozycje popularnonaukowe są przystępne dla wszystkich.
Dr Clifford A. Pickover w swej ciekawej monografii pt. “Czas” (Amber 1999) rozpatruje czas zarówno od strony fizycznej jak i psy
chologicznej. W rozdziale 4 przytacza kilkanaście eksperymentów (wśród nich niektóre mają egzotyczne nazwy jak: “karuzela prekognitywna”, “królik skórny”,...) wykazujących, że mózg interpretuje porządek zdarzeń często wbrew ich rzeczywistej kolejności czy relacji przyczyna-skutek. Jeden z najprostszych eksperymentów to badanie reakcji mózgu na dwie diody – zieloną i czerwoną umieszczonych w poziomie obok siebie w odległości 4 średnic tych diód (nie wiem czy to akurat ma jakieś znaczenie). Zapalamy na ułamek sekundy najpierw diodę zieloną po lewej stronie, a po chwili następuje błysk prawej diody (po wygaszeniu lewego błysku).

Co obserwujemy? Odbieramy wrażenie przesuwającej się w prawo plamki świetlnej, przy czym najpierw jest ona zielona a w połowie drogi zmienia się na czerwoną.

Pytanie: skąd mózg wie, że “ma zmienić” kolor na czerwony, zanim czerwona dioda faktycznie się zapaliła? Obserwator nie był poinformowany o tym, że prawa dioda jest czerwona. Jasnowidzenie?

Zdaniem naukowców ruch pośredni powstaje retrospektywnie, dopiero po wystąpieniu drugiego błysku, i zostaje rzutowany wstecz w czasie. Także inne opisane w książce doświadczenia sugerują takie działanie “mózgowej maszyny czasu” (określenie autora) – “antydatowanie” spostrzeżeń.

Inne ciekawe zjawisko pokazuje obserwacja decyzji motorycznych (by nacisnąć jakiś klawisz, kiwnąć palcem itp.) przy pomocy przyrządów sprzężonych bezpośredni z mózgiem: aparatura odnotowuje “decyzję” wcześniej, niż jest ona podejmowana świadomie, przy czym różnica czasowa może wynosić sekundę – nie chodzi tu o czas reakcji! Oczywiście mózg sprowadza to do jednego momentu. Ten eksperyment zmienia trochę spojrzenie na akt wolnej woli. Jedni wysnuwają stąd wniosek, że wolna wola nie istnieje, drudzy, że akt woli zachodzi “głębiej” niż w świadomości (podświadomość?) i że decyzje motoryczne to tylko fragment zagadnienia woli.

c.d.n.

Leszek Korolkiewicz – redaktor L-earn.net

 

Des

Zanim zajmiemy się oszczędzaniem czasu, jego organizacją i różnymi technikami efektywności związanymi z czasem, zastanówmy się trochę filozoficznie nad tym fenomenem jakim jest czas.

Key

 

 

czas, zjawisko czasu, oszczędzanie czasu, fenomen czasu, kwant czasu, prekognicja, paradoks czasu, subiektywność czasu, Clifford A. Pickover, karuzela prekognitywna, królik skórny, jasnowidzenie, mózgowa maszyna czasu, akt wolnej woli

 

</font></span><font size="2"><span style="mso-ansi-language: PL">. </span><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: PL">

szkola bez str

http://www.lideria.pl/sklep/opis?nr=28473&id=296