Wiemy, że każdemu samoorganizującemu się systemowi informacyjnemu potrzebna jest prowokacja. 
E. de Bono


PO

W artykule O Szkole Myślenia (chodzi o australijską School of Thinking, SOT) wspomniałem po raz kolejny o myśleniu lateralnym i Edwardzie de Bono. Wymyślił on kiedyś prosty ale bardzo silny mem, który nazwał PO = Provocative Operation, czyli czynność prowokacyjna.

Króciutko o tym narzędziu myślenia.
Rozumiemy przez to akt myśli i działania wychodzący poza czystą logikę, poza TAK i NIE. W języku angielskim często używa się zwrotu "thinking outside the square" lub "out of the box". Mówi się też, że rozwiązanie trudnego problemu z danego poziomu można znaleźć na wyższym poziomie (pojęć, układu odniesienia, struktury,...).

Dwa klasyczne przykłady z matematyki:


Odpowiedzi znajdziesz tutaj, ale jeśli nie znasz tych przykładów - popróbuj sam znaleźć rozwiązanie.

PO oznacza wiec wyjście poza obecny schemat myślowy (paradygmat), wyjście poza horyzont, itp. Pytamy: a co jeśli? W zagadnieniach praktycznych skupiamy się na przyszłej efektywności, a nawet zupełnie nowych wartościach, a nie na obecnej czy przeszłej poprawności.

Tak jak słowo NIE jest podstawowym narzędziem logiki, TAK narzędziem wierzenia, PO jest podstawowym narzędziem kreatywności i rewolucyjnych rozwiązań.
Edward de Bono utrzymuje, że większość z nas jest złapana w pułapkę sztywnych reguł myślenia tradycyjnego, ograniczonego przez koncepcje, które stworzono dla dochodzenia do "jedynie słusznych" odpowiedzi.
W myśleniu logicznym słowo NIE pozwala odrzucić to, co jest fałszywe/złe, a przez to pozostać na każdym kroku przy tym, co prawdziwe. Nowe słowo PO, jako narzędzie myślenia, ma zupełnie inną funkcję. PO pozwala znaleźć trzecie (czwarte,...) rozwiązanie poza sztywnym podziałem TAK/NIE i zmienić obecny schemat rozumowania w kierunku tworzenia nowych idei.
A tak na odzień: nie wykonuj pewnych czynności wciąż tak samo. Celowo rozerwij łańcuch rutyny lub toku myślenia. Sprowokuj zmianę. Zmień godziny pracy, dotrzyj do niej inną drogą, popatrz na dachy zamiast wciąż pod stopy. Posłuchaj innej radiostacji, przeczytaj przekornie taki rodzaj książki, którego zwykle unikasz.

George Kruszewski, który prowadził kursy SOT w Polsce, znalazł zgrabny polski odpowiednik akronimu PO: PO = Problem + Okazja. Okazja do zobaczenia problemów jako okazji a czasami konieczności dostrzeżenia nowych dróg wzrostu, wygrania, obejścia trudności itp. Zauważmy, że to jest zgodne z ezoteryczną prawdą, że żyjemy dla doświadczeń, że nawet te trudne są szansą dla duszy a może i dla nas dosłownie i materialnie i że powinniśmy częściej być za nie wdzięczni.

O PO patrz http://www.edwdebono.com/debono/po.htm , ale warto zagłębić się też w inne działy witryny http://www.edwdebono.com 

Leszek Korolkiewicz - redaktor L-earn.net

--

de Bono,mem,provocative operation,czynność prowokacyjna,myśli,outside the square,wyjście poza,schemat myślowy,paradygmat,efektywności,narzędziem logiki,narzędzie myślenia,toku myślenia,okazja,ezoteryczna prawda

O prowokacyjnej operacji, czyli PO - narzędziu kreatywności, wymyślonym przez Edwarda de Bono.