Zarządzanie sobą w czasie

(artykuł wykorzystuje fragmenty tekstu o "zarządzaniu czasem"  z serwisu https://www.alumnigos.pl ("pobieralnia"), patrz też  przypisy oraz nasze artykuły z działu Organizacja siebie)

Pewien człowiek spacerował po lesie i napotkał drwala, który z wielkim zapałem, ale i z trudem rżnął piłą  ścięte drzewo na klocki. Podszedł bliżej, żeby sprawdzić, dlaczego drwal tak się męczy, i rzekł: "Proszę wybaczyć, że się wtrącam, ale przecież pańska piła jest zupełnie tępa! Nie zamierza jej pan naostrzyć?" Na to drwal: "Nie mam czasu - muszę piłować!"

Zarządzanie sobą w czasie (1) czasem to właśnie ostrzenie piły! (2)

10 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LEPSZEGO WYKORZYSTANIA CZASU

Korzyści z efektywnego korzystania z czasu są rozliczne, wypunktujmy ważniejsze: 

1.      realizacja tych samych zadań, ale mniejszym nakładem sił 

2.      lepsza organizacja własnej pracy 

3.      lepsze wyniki w pracy

4.      mniej chaosu i stresu 

5.      większe zadowolenie z pracy 

6.      większa motywacja 

7.      czas na realizację zadań "wyższego" rzędu 

8.      mniejsza presja w pracy i nacisk na wydajność 

9.      mniej błędów popełnianych podczas realizacji zadań 

10.  szybsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych.

Prześledźmy ważniejsze czynniki warunkujące naszą "gospodarkę czasem".

"ZŁODZIEJE CZASU"    

Dlaczego niektórym brakuje czasu a inni mają go za dużo?

Dzieje się tak,  ponieważ albo nie znamy technik zarządzania, albo znamy ale nie jesteśmy konsekwentni w ich stosowaniu. 

Występuje tak zwane zjawisko paradoksu czasu: "Jednym brakuje czasu. Inni mają go zbyt wiele.

Paradoks czasu polega na tym, że wszyscy mamy go tyle samo" .

Wiele pobocznych czynności  powoduje to, że na istotne sprawy nie mamy już czasu.

O to kilka przykładów tzw. "pożeraczy czasu": rozmowy towarzyskie,  brak celów priorytetów, brak planowania dnia, próby czynienia zbyt wielu rzeczy naraz, niezdecydowanie, pośpiech, niecierpliwość, telefony, emalie, "sprawy na mieście", nieumiejętność mówienia  "nie", zadania nie są doprowadzone do końca, brak delegowania zadań, perfekcjonizm, osobista dezorganizacja (zawalone papierami biurko), iluzja omnipotencji ( np. możemy pracować długo bez odpoczynku).

Kilka przykładów, w jaki sposób radzić sobie ze "złodziejami/pożeraczami czasu"

Zbyt długie pogaduszki towarzyskie

Przyczyna:

Środki zaradcze:

Telefony, maile, sprawy na mieście

Przyczyna: 

Środki zaradcze: 

Nieumiejętność mówienia "nie"

Przyczyna:

Środki zaradcze: 

Patrz artykuły: Asertywność i rozwój, Asertywnym być...

Brak celów, priorytetów, planów dnia

Przyczyna: 

Środki zaradcze: 

Próby czynienia zbyt wielu rzeczy na raz

Przyczyna: 

Środki zaradcze: 

Niezdecydowanie

Przyczyna: 

Środki zaradcze: 

Rozmowy przez telefon

Telefon z jednej strony ułatwia życie, ale też niewłaściwie używany może zabrać nam dużo czasu (paradoks telefoniczny )

Poniżej znajduje się kilka praktycznych rad, jak  właściwie korzystać z telefonu 

Pomocne zdania ułatwiające zakończenie rozmowy:

Aby rozmowa nie zabierała nam dużo czasu i była efektywna należy się do niej odpowiednio przygotować.

Jak przygotować się do prowadzenia rozmowy:

PARADYGMAT WAŻNOŚCI

 

Pilne

Niepilne

Ważnważne

I

Musimy poświęcać czas tym zadaniom. Tutaj prowadzimy interesy, pracujemy, reagujemy na bieżące potrzeby i wyzwania naszego otoczenia.

 

*   Sprawy kryzysowe

     Sprawy naglące

     Zadania z datą realizacji,

     przygotowania do zebrań

II

Ćwiartka "wysokiej jakości".

Tutaj   patrzymy   dalekosiężnie, przewidujemy, doskonalimy nasz umysł i rozwijamy zdolności.

 

     Przygotowanie

     Zapobieganie

     Sprecyzowanie wartości

     Planowanie

     Powierzanie odpowiedzialności

Nieważne

III

Szum wokół tego co pilne powoduje iluzję ważności. Załatwiamy najczęściej cudze sprawy.

 

     Niektóre telefony

     Niektóre listy, raporty

     Niektóre spotkania

     Najbliższe sprawy naglące

     Wiele zwykłych zajęć

 

IV

Sprawy nie pilne i nieważne to tzw. "pożeracze czasu". Czasem jesteśmy tak zaganiani, że z ulgą do niej uciekamy.

 

     Codzienność, zwykłe zajęcia

     Pożeracze czasu

     Nieobowiązująca korespondencja

     Przyjemności

          Dla efektywnego zarządzania czasem najważniejsza jest ćwiartka II. Skoncentrowanie się na zadaniach z tej ćwiartki zwiększa naszą zdolność do działania, natomiast zaniedbywanie działań w tej ćwiartce prowadzi do poszerzenia się ćwiartki I, która nas pochłania, powoduje stres i "wypalanie się". Większość osób ma tendencję do zajmowania się rzeczami pilnymi i niekoniecznie ważnymi ponieważ wykonywanie rzeczy pilnych daje pozorne poczucie tego , że jesteśmy ważni i potrzebni. ..... 

Nasze zadanie polega więc na tym, aby tak rozplanować czynności by z czasem maksymalnie przejść do ćwiartki II i zminimalizować I ćwiartkę. 

  Porządkowanie II ćwiartki 

Odbywa się według schematu: 

WIZJA NAS W PRZYSZŁOŚCI

 Pokazuje, odzwierciedla to co chcemy osiągnąć, kim chcemy być. Pozwala nam żyć wyobrażeniami przyszłości a nie wspomnieniami. Mając konkretną, sprecyzowaną, określoną wizję z łatwością wyznaczymy nasze cele a to pozwoli nam zajmować się tym, co ważne i nie podlegać pokusie robienia rzeczy pilnych. Wizję nas w przyszłości najlepiej sformułować przez wizualizację przyszłości.

CELE

Najważniejszym etapem jest jednak sformułowanie naszych celów. Cele to przełożenie wizji nas w przyszłości na konkretne, możliwe do zrealizowania działania. Wytyczanie celów to skupienie na nich naszej uwagi, koncentracji i wysiłków. Cele należy stawiać sprytnie, czyli po angielsku smart:

S pecific  (konkretne, dokładnie określone, zdefiniowane)

M easurable  (mierzalne, wymierne)

A vailable  (dostępne, możliwe do realizacji, osiągalne)

R elated  (powiązane z misją i rolami wyznaczonymi na wstępie)

T imely  (określone w czasie, z wyznaczonymi deadline'mi realizacji).

Cele muszą być realne, osiągalne (available). Ludzie często stawiają przed sobą cele niemożliwe do zrealizowania, co wpędza ich potem we frustracje.

Warunek timely pozwala nam uniknąć działania tzw. prawa Parkinsona, które mówi, że dane zadanie wykonujemy tyle czasu, ile mamy nań przeznaczone.

Jak wyznaczać cele? Najlepiej odpowiadając po kolei na trzy pytania:

CO?

Co chciałbym osiągnąć? O czym myślę, kiedy mówię o moim celu?

DLACZEGO?

Dlaczego chcę to zrobić? Co mi da zrealizowanie tego celu?

JAK?

Pomyśl, jakie konkretnie działania musisz podjąć, aby zrealizować te cele.

Pamiętaj o tym, żeby:

Nagradzaj siebie! Jeśli wreszcie ukończyłeś pierwszy rozdział pracy magisterskiej, kup sobie tabliczkę Twojej ulubionej czekolady z bakaliami

PLAN W PERSPEKTYWIE TYGODNIA

W jakiej perspektywie należy planować czas? Odpowiedzi na to pytanie bywają różne. Niektórzy uważają, że plany należy robić codziennie (np. Seiwert). Inni jednak (np. Covey) przyznają, że lepiej jest planować cały tydzień. Planowanie dzienne sprowadza się, bowiem do priorytetyzowania sytuacji krytycznych i skłania do zajęcia się sprawami pilnymi. Planowanie tygodniowe pozwala natomiast spojrzeć z szerszej perspektywy, łatwiej nam uwzględnić naszą misję, cele, fundamentalne potrzeby. Planowanie tygodniowe łączy zatem harmonijnie perspektywę dnia z szerokim spojrzeniem.

Przy tygodniowym planowaniu czasu raz w tygodniu zarezerwuj miejsce na przemyślenie priorytetów (oczywiście możesz to zrobić zawsze, ale raz w tygodniu na pewno). Jest to czas na introspekcje, refleksję, odnowienie zobowiązań, uświadomienie sobie potrzeb, możliwości i Twoich celów. Określa się to harmonijną odnową.

Niech Twój plan będzie elastyczny. Pamiętaj o nieprzewidzianych wypadkach. Codziennie przytrafiają nam się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Przyjmuje się, że aby plan pozostał efektywny należy zaplanować ok. 60% czasu a  pozostałych 40 nie planować. 40% niezaplanowanego czasu pozostawiamy na przerwy, odpoczynek, na niespodziewane i spontaniczne czynności.


OCENA

Człowiek uczy się przez całe życie. Ocena jest końcowym etapem planowania a dzięki niej możemy coraz lepiej przygotowywać kolejne plany. Warto zatem po każdym tygodniu zadać sobie kilka pytań np. Które cele osiągnąłem i co pozwoliło mi je osiągnąć? Jakie wyzwania stanęły przede mną i jak stawiłem im czoło? Których celów nie osiągnąłem i dlaczego? Czy w sytuacjach nagłych, kryzysowych pamiętałem o swoich celach czy działałem poddając się presji i oczekiwaniom otoczenia? Czego się nauczyłem w tym tygodniu? Najlepiej codziennie wieczorem zastanowić się, które zadania zostały wykonane a które trzeba przełożyć na następny lub kolejne dni.

ZASADY PLANOWANIA CZASU

Zasada pisemności

Zawsze planuj czas na piśmie. Korzyści z planowania na piśmie:

O      Plan, który ma się tylko w głowie łatwo ulega zmianie ("co z oczu - to z głowy")

O      Zapisanie planów to odciążenie pamięci

O      Występuje psychologiczny efekt samomotywacji do pracy

O      Koncentrujesz się na zaplanowanych czynnościach, rzadziej coś odwraca Twoją uwagę

O      Łatwiej kontrolować wyniki

O      Łatwiej będzie Ci w przyszłości ocenić czas potrzebny do zrealizowania konkretnych zadań i spraw

O      Zebrane harmonogramy będą dokumentacją Twojej pracy.

Kalendarz

O      Posługuj się tylko jednym kalendarzem

O      Noś go zawsze przy sobie

O      Do zapisywania zadań używaj kolorów i pamiętaj o ZASADZIE ABC

W kalendarzu oznaczamy zadania literami A,B,C w zależności od stopnia ważności:

              A - najważniejsze zadania (15% zadań - 65% wartości)

              B - zadania przeciętnie ważne (20% zadań - 20% wartości)

             C - zadania małoważne (65% zadań - 15% wartości)

O      Podziel rubryki na rubrykę z godziną (spotkań, zajęć) i rubrykę na notatki

O      Planuj czas na odpoczynek, spotkania prywatne - czas dla siebie

Zamiast papierowego kalendarza możesz używać elektronicznego kalendarza, który znajdziesz w swoim komputerze np. w oprogramowaniu MS Outlook.

Krzywa wydajności

            W planach dziennych uwzględniaj krzywą wydajności w ciągu dnia. Krzywa taka u każdego przebiega nieco inaczej: jedni osiągają szczyt wydajności w bardzo wczesnych godzinach (skowronki) u innych krzywa ta jest przesunięta na godziny późniejsze (sowy).  Występują też typy pośrednie, osoby które mają cechy zarówno sowy jak i skowronka. Najlepiej więc indywidualnie zaobserwować w jakich porach jesteśmy najbardziej aktywni a w jakich najmniej i stworzyć własną krzywą wydajności.

Cicha godzina

Podczas planowania zadań bardzo ważne jest aby zarezerwować na wykonanie zadania pełną godzinę, podczas której nic nie będzie nas rozpraszało tzw. cichą godzinę, godzinę spokoju (czas z samym sobą i ze sprawą najważniejszą). Człowiek oderwany od pracy nawet na krótko potrzebuje potem dodatkowego czasu na rozkręcenie się i ponowne wciągnięcie do pracy. Jest więc bardzo pożądane, aby nikt nam w czasie pracy nie przeszkadzał.

 "ODWLEKANIE" ZADAŃ

 Nawet gdy już wiemy , co powinniśmy zrobić, żeby lepiej zarządzać czasem, często nie możemy zacząć realizować danej czynności - zwlekamy z wykonaniem zadań. Dlaczego tak się dzieje. Jest wiele przyczyn odwlekania. O to kilka z nich: monotonia zadań, trudne zadanie, brak środków do realizacji zadania (np. brak komputera), brak odpowiedniej motywacji, nacisk zewnętrzny (np. rodzice nie akceptują narzeczonej), zbyt długie analizowanie, zapominanie, unikanie odpowiedzialności, lęk przed ryzykiem (np. lęk przed małżeństwem), ucieczka, niepokój, depresja, znudzenie, zmęczenie, perfekcjonizm, brak samodzielności

Co zrobić aby skończyć z odwlekaniem?

Oczywiście, na lepsze wykorzystanie czasu mają wpływ różne umiejętności praktyczne - już opisywane w naszym serwisie, lub które będziemy omawiać osobno, takie jak: szybkie czytanie, sprawne pisanie (maszynowe/komputerowe), sprawne wykorzystywanie pomocy technicznych (patrz ........), zasób wiedzy, umiejętności organizacyjne w ogóle ( w tym np. organizacja spotkań, miejsca pracy), oraz cechy osobnicze jak energiczność,  zdolności komunikacji z ludźmi, itp. 

Literatura

Covey R.S. Najpierw rzeczy najważniejsze Warszawa 1998

Seiwert Lothar Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu Warszawa 2001

Lakein Alan Być panem swego czasu i swego życia Warszawa 1992

Charaktery nr 10/2001

Przypisy

(1) Niektórzy mówią: zarządzanie czasem, ale myślę, że lepiej jest użyć tytułowego sformułowania "zarządzanie sobą lub procesem w czasie"; jeszcze przecież nie umiemy sterować czasem ;-)  
^ powrót

(2) Patrz też artykuł "Narzedzia efektywności"    ^ powrót

(3) (Zbyt) szerokie zainteresowania pomnażają nasz potencjał kojarzenia i tzw. sieć wiedzy (> V. Birkenbihl). Raczej w danym kontekście chodzi o umiejętność skupienia się i o wolę podążania za aktualnym celem. ^ powrót

L.K.